loading...

Aktuellt

2019 > 09

Stamspolning

OBS!
Vi kommer att utföra stamspolning arbete.
Detta kommer att utföras den 7/10, 8/10 och 9/10.
För att arbetet ska utföras behöver vi be alla medlemmar att lämna in 1 nyckel till lägenheten så företaget som ska utföra arbetet kan ta sig in till lägenheten.
Vi behöver att ALLA lägenheter lämnar in nycklar till oss senast 6/10-2019
Nycklarna kan ni stoppa in i en kuvert och märka kuvertet med adress, förnamn och efternamn.
Kuvertet kan ni lämna i Brf Oddes brevlåda som finns på Hanstavägen 90.
Mvh Brf Odde


NOTE!
We will perform stem flushing work.
This will be performed on 7/10, 8/10 and 9/10.
In order for the work to be done, we need to ask all members to submit 1 key to the apartment so that the company that will do the work can enter the apartment.
We need ALL apartments to hand in keys to us no later than 6/10/2019
You can put the keys in an envelope and mark the envelope with address, first name and last name.
You can leave the envelope in Brf Odde's mailbox which is located at Hanstavägen 90.
Mvh Brf Odde