loading...

Aktuellt

2019 > 04

GARAGESTÄDNING/Garage floor cleaning
26/4

Mellan kl. 08:00 - 16:00 kommer Cemi att städa hela golvet i garaget.
Under denna tid får inga fordon eller andra föremål finnas inne i garaget eller parkeringsplatserna. Var snälla och flytta på alla bilarna så vi får ett rent golv.

Between 08:00 -16:00 Cemi Ab will clean all the entire floor in the garage. 
During this time no vehicle or objects may be in the garage. 
Please move all cars and object so we can get a clean floor in the garage.