loading...

Aktuellt

2019 > 01


Vi kommer den 31 mars byta till ett annat utrymme som vi kommer använda som cykelrum, då det rum vi har idag ska göras om till miljörum för Odde och Surtsös räkning.
Vi vill att ni som har cyklar i det nuvarande rummet försöker att hämta bort era cyklar under perioden den 16-31 mars eller att ni under helgen den 30-31 mars låser upp era cyklar så vi kan flytta dessa till det nya cykelrummet.
Påträffar vi cyklar som är låsta och inte går att flytta så kommer vi klippa låset och cykeln kommer förbli olåst i det nya cykelrummet

Important information regarding the bicycle room!
On March 31st, we will switch to a new one, that will be used as a bicycle room. The room we have today is to be converted into an environment room for Odde and Surtsö.
We want you whom have bicycles in the present room to either remove your bikes during the period March 16-31, or during the weekend of March 30-31, unlock your bikes so that we can move these to the new bicycle room.
If any bicycles still are locked after these dates, we will cut the lock and the bike will remain unlocked in the new bicycle room.