loading...

Aktuellt

2019

Stamspolning

OBS!
Vi kommer att utföra stamspolning arbete.
Detta kommer att utföras den 7/10, 8/10 och 9/10.
För att arbetet ska utföras behöver vi be alla medlemmar att lämna in 1 nyckel till lägenheten så företaget som ska utföra arbetet kan ta sig in till lägenheten.
Vi behöver att ALLA lägenheter lämnar in nycklar till oss senast 6/10-2019
Nycklarna kan ni stoppa in i en kuvert och märka kuvertet med adress, förnamn och efternamn.
Kuvertet kan ni lämna i Brf Oddes brevlåda som finns på Hanstavägen 90.
Mvh Brf Odde


NOTE!
We will perform stem flushing work.
This will be performed on 7/10, 8/10 and 9/10.
In order for the work to be done, we need to ask all members to submit 1 key to the apartment so that the company that will do the work can enter the apartment.
We need ALL apartments to hand in keys to us no later than 6/10/2019
You can put the keys in an envelope and mark the envelope with address, first name and last name.
You can leave the envelope in Brf Odde's mailbox which is located at Hanstavägen 90.
Mvh Brf Odde
 

Årsstämma

Varmt välkommen till Ordinarie Föreningsstämma i
Brf Odde
 Måndagen den 10 Juni 18:30
 
I förskolan Oddegården (Ingång från vår innergård)
 Avprickning i röstlängden från kl.18:00 och stämman börjar kl.18:30
 Vi bjuder på kaffe och kaka.
Glöm inte att ta med ifylld fullmakt om du företräder en annan medlem
 Din närvaro är VIKTIG och NÖDVÄNDIG!
 
Med vänliga hälsningar
Styrelesen

A warm welcome to Brf Odde annual Condominium Meeting
Monday June 10th 6:30 pm
Hold in Oddegården nursery school (entrence trought the countryard)
Registration srarts 6:00 pm and continues until meeting starts at 6:30 pm
We provide coffee and cakes!
Don´t forget a signed warrant if you are acting as proxy for another member.
As a member your presence is important and warranted.

Best regards 
Brf Odde Board

GARAGESTÄDNING/Garage floor cleaning
26/4

Mellan kl. 08:00 - 16:00 kommer Cemi att städa hela golvet i garaget.
Under denna tid får inga fordon eller andra föremål finnas inne i garaget eller parkeringsplatserna. Var snälla och flytta på alla bilarna så vi får ett rent golv.

Between 08:00 -16:00 Cemi Ab will clean all the entire floor in the garage. 
During this time no vehicle or objects may be in the garage. 
Please move all cars and object so we can get a clean floor in the garage.


Vi kommer den 31 mars byta till ett annat utrymme som vi kommer använda som cykelrum, då det rum vi har idag ska göras om till miljörum för Odde och Surtsös räkning.
Vi vill att ni som har cyklar i det nuvarande rummet försöker att hämta bort era cyklar under perioden den 16-31 mars eller att ni under helgen den 30-31 mars låser upp era cyklar så vi kan flytta dessa till det nya cykelrummet.
Påträffar vi cyklar som är låsta och inte går att flytta så kommer vi klippa låset och cykeln kommer förbli olåst i det nya cykelrummet

Important information regarding the bicycle room!
On March 31st, we will switch to a new one, that will be used as a bicycle room. The room we have today is to be converted into an environment room for Odde and Surtsö.
We want you whom have bicycles in the present room to either remove your bikes during the period March 16-31, or during the weekend of March 30-31, unlock your bikes so that we can move these to the new bicycle room.
If any bicycles still are locked after these dates, we will cut the lock and the bike will remain unlocked in the new bicycle room.