Årsstämma

Varmt välkommen till Ordinarie Föreningsstämma i
Brf Odde
 Måndagen den 10 Juni 18:30
 
I förskolan Oddegården (Ingång från vår innergård)
 Avprickning i röstlängden från kl.18:00 och stämman börjar kl.18:30
 Vi bjuder på kaffe och kaka.
Glöm inte att ta med ifylld fullmakt om du företräder en annan medlem
 Din närvaro är VIKTIG och NÖDVÄNDIG!
 
Med vänliga hälsningar
Styrelesen

A warm welcome to Brf Odde annual Condominium Meeting
Monday June 10th 6:30 pm
Hold in Oddegården nursery school (entrence trought the countryard)
Registration srarts 6:00 pm and continues until meeting starts at 6:30 pm
We provide coffee and cakes!
Don´t forget a signed warrant if you are acting as proxy for another member.
As a member your presence is important and warranted.

Best regards 
Brf Odde Board

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter