MOTION TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2017-05-17

Om Du vill att något särskilt tas upp på stämman ska Du skriva en motion.
Motionen skall vara inlämnad skriftligen eller via mail senast den 26 mars 2017.
För att motionen skall kunna behandlas måste den innehålla följande:

·    Beskrivning och förslag
En motion måste innehålla en beskrivning på vad som avses och ett direkt förslag till konkret lösning eller åtgärd
 
·    Namn, adress och datum
En motion lämnas skriftligen eller via mail till styrelsen. Motionen måste vara undertecknad med namn, adress och datum

Anonyma motioner behandlas ej
 
Motionen lämnas i föreningens postfack som ni hittar i Hanstavägen 90 trappuppgång eller maila din motion till info@brfodde.se

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter