Vattenläckage i fastigheten / Water leak in the building

Under helgen har vattenläckage upptäckts vid trapphuset på Hanstavägen 90, 92 och 94. Läckage har även uptäckts inuti vissa lägenheter.

Om ni upptäcker ett vattenläckage i er lägenhet, och inte felanmält detta ännu, gör det omedelbart:
Skicka ett ärende till eftermarknad@ikano.se med följande uppgifter:
- adress
- lägenhetsnummer (står på er ytterdörr)
- namn
- telefonnr
- vilka rum/utrymmen som vattnet kommer ifrån.

Kontakta ditt försäkringsbolag så anmälan finns:
Anmäl till ditt försäkringsbolag att ett vattenläckage har upptäckts, meddela vad som skadats (förutom ytskiktet) och att ni har ett bostadsrättstillägg. Kontakta även Gjensidige (se rubriken Försäkring i länken) för att informera att läckage har upptäckts.
Notera att ni kan komplettera skadeanmälan när läckaget är åtgärdat.

Vattenläckaget i trapphuset behöver inte felanmälas då Ikano och CEMI och Ikano är medveten om felet.

_________________________________________________________________

A water leak has been discovered in the stairwell of Hanstavägen 90, 92 and 94.
Som apartments have experienced a leakage as well.

If you discovered a water leak in your apartment, and not sent a ticket to CEMI or Ikano yet, please do it immediately:
Send a ticket to eftermarknad@ikano.se with the following information:
- Address
- Apartment number (located on your front door)
- Name
- Phone number
- The rooms / areas where water is presented.

Contact your insurance company:
Report to your home insurance company that a water leak is detected, inform them of any damages (except for the surface layer, walls and ceiling) and that you have a "bostadsrättstillägg" through Gjensidige. Also contact Gjensidige and give them the insurance number 3276684 to inform that the leakage has been detected. Please note that you can complete the accident report when the leak is repaired.

Water leakage in the stairwell and common areas is already reported to Ikano and CEMI and Ikano will report to the board directly.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter