Förändrad avisering av kostnaden för värme och varmvatten från och med oktober 2015

Kostnaden för den faktiska förbrukningen av värme och varmvatten aviseras idag med sex (6)
månaders fördröjning. Dvs den förbrukningskostnad som aviserades på juliavin i år är kostnaden för
den förbrukning man hade under januari månad i år.
Från och med oktober 2015 kommer vi att övergå till månadsvis avläsning.  Dvs på novemberavin
kommer kostnaden för september månads förbrukning att aviseras osv.

Observera! För att komma i fas med avläsningarna, så kommer kostanden för förbrukningen under
april till och med augusti månad att aviseras på oktoberavin.


E-faktura
I och med övergången till månadsvis avläsning av värme och varmvatten kommer summan på avierna
som skickas ut att vara mer skiftande.  De medlemmar som idag har autogiro kommer pga de
förändrade avläsningarna även att få hem pappersavier. För att minska risken för fel, så önskar
styrelsen och Frubo AB att så många medlemmar som möjligt ansluter sig till e-faktura.
Anslutningen till e-faktura gör man via den egna internetbanken. Observera att det kommer att se ut
som om att betalningen går till Frubo AB istället för till föreningens konto. Detta pga att Frubo AB
skrivit under avtalet om e-faktura med Bankgirocentralen.
Betalar man idag via autogiro, så upphör det automatiskt vid övergången till e-faktura.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter