Åtgärder efter tvåårsbesiktning / Repairs after 2-year warranty inspection

Åtgärder efter Tvåårsbesiktning

Nyligen gjordes en tvåårsbesiktning av din bostadsrätt och nu ska Ikano Bostad åtgärda de fel som togs upp i besiktningsutlåtandet

Vi har aviserat samtliga lägenheter vilka dagar och tider som åtgärderna kommer ske, vänligen kolla i brevlådan för information.

Om ni inte hittar aviseringen kan ni mejla info@brfodde.se med er adress, lägenhetsnummer och fullständiga namn för en kopia.
 

Tillträde till Lägenhet

Det är mycket viktigt att Ikano Bostad får tillträde till bostadsrätterna på angiven tid och dagar för att kunna genomföra sina arbeten som planerats. Det är inte möjligt att byta tid eller förändra planerad åtgärdsreparation. Ni har alltså själva ansvaret för att ge Ikano Bostad möjlighet att komma in i er bostadsrätt.


Notera: De bostadsrätter som Ikano Bostad inte får tillträde till kommer av Besiktningsmannen anses vara åtgärdade.

 

Om ni inte har möjlighet att vara hemma kan ni lämna nyckel till Brf Oddes styrelse, se bifogat dokumentet för datum och tider.
Notera att Brf Odde har inte ansvar för era värdesaker!

 

Repairs after 2-Year Warranty Inspection

Recently we did a 2-year warranty inspection of your apartment, now Ikano will do the repairs.

We have notified you the dates when repairs shall be made. Access to your apartment is needed between 7:30 and 16:00.

If you have not received your notification; please email info@brfodde.se with your address, apartment number, and name.
 

Access to the apartment

It is important that Ikano receives access to the apartment on the specified dates and times.
It is not possible to change the time or dates of the repairs. You therefore have the responsibility to provide Ikano access to the apartment.


Note: The apartments that Ikano does not get access to will be considered cleared/rectified.

 

If you are not able to be home; you can leave the key to the board of Brf Odde according to the dates and times on the attached document.
Please note that BRF Odde does not have responsibility for your valuables!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter