Motion till ordinarie föreningsstämma 27 maj 2015

Om Du vill att något särskilt tas upp på stämman ska Du skriva en motion.
Motionen skall vara inlämnad skriftligen eller via mail senast den 26 april 2015 

För att motionen skall kunna behandlas måste den innehålla följande:

• Beskrivning och förslag

En motion måste innehålla en beskrivning på vad som avses och ett direkt förslag till konkret lösning eller åtgärd

• Namn, adress och datum

En motion lämnas skriftligen eller via mail till styrelsen. Motionen måste vara undertecknad med namn, adress och datum

Anonyma motioner behandlas ej

Motionen lämnas i föreningens postfack som ni hittar i Hanstavägen 90 trappuppgång eller maila din motion till info@brfodde.se

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter