Föreningsstämma 29 oktober

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Odde inbjudes härmed till föreningsstämma tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 18.00 i Norgesalen i Kista Träff, vid Kista Bibliotek. Stämman kommer att behandla de punkter som inte kunde behandlas vid den ordinarie stämman i juni månad. Inför stämman översändes härmed följande handlingar

- Kallelse med föredragningslista
- Motion från medlem

Årsredovisning med revisionsberättelse kommer att utskickas senast en vecka före stämman.

Före stämman serveras kaffe och smörgås.
STYRELSEN

Lars-Göran Ek
Sekr.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter