loading...

Aktuellt

Senaste nyheter

Viktig information gällande cykelrummet!
Vi kommer den 31 mars byta till ett annat utrymme som vi kommer använda som cykelrum, då det rum vi har idag ska göras om till miljörum för Odde och Surtsös räkning.
Vi vill att ni som har cyklar i det nuvarande rummet försöker att hämta bort era cyklar under perioden den 16-31 mars eller att ni under helgen den 30-31 mars låser upp era cyklar så vi kan flytta dessa till det nya cykelrummet.
Påträffar vi cyklar som är låsta och inte går att flytta så kommer vi klippa låset och cykeln kommer förbli olåst i det nya cykelrummet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Important information regarding the bicycle room!
On March 31st, we will switch to a new one, that will be used as a bicycle room. The room we have today is to be converted into an environment room for Odde and Surtsö.
We want you whom have bicycles in the present room to either remove your bikes during the period March 16-31, or during the weekend of March 30-31, unlock your bikes so that we can move these to the new bicycle room.
If any bicycles still are locked after these dates, we will cut the lock and the bike will remain unlocked in the new bicycle room.

2 pass per vecka!
Nu kan alla medlemmar boka 2 pass per vecka till tvättstugan.
Vi har märkt att det ofta finns gott om tider för tvätt och just därför ska vi prova med att alla medlemmar får möjlighet till att tvätta 2 gånger per vecka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 passes per week!
Now all members can book 2 passes per week to the laundry room.
We have noticed that there are often plenty of times for washing and precisely why we should try that all members have the opportunity to wash twice a week,Kod till porten / Code for stairwells

Vi kommer att få ny kod till trapphusen fr.o.m 2018-12-19
Information om koden kommer att skickas till alla medlemmar per post.
-----------------------------------------------------------------------------------
We will get a new code for stairwells from 2018-12-19
Information about the code will be sent to all members by post.

Tvättstugan / Laundry room

Nu har vi installerat klart nya bokningssystemet och den kommer att vara igång den 19/11.

Vidare information kommer att skickas till alla medlemmar via post. 
Ha gärna utkik i era brevlådor.
-----------------------------------------------------------------------------------


Now we have successfully installed the new booking system and it will be on the 19/11.

Further information will be sent to all members via mail.
Have a look in your mailboxes.


 

                                                                                                                               Arkiv