Aktuellt

Senaste nyheter

2017

Varmt välkommen till Ordinarie Föreningsstämma i Brf Odde
 
Datum och tid: Onsdagen den 17 maj 18.30
Plats: I förskolan Oddegården (ingång från vår innergård)

Avprickning i röstlängden sker från kl 17.45 och stämman börjar kl 18.30

Efter stämman kommer en representant från Balkongrutan AB och pratar om balkonginglasning

Vi bjuder på kaffe, thé och Cheesecake!
 
Glöm inte att ta med ifylld fullmakt om du företräder en annan medlem
 
Din närvaro är viktig!
 
Med vänliga hälsningar, 
Styrelsen i Brf Odde

Läs hela inlägget »

Om Du vill att något särskilt tas upp på stämman ska Du skriva en motion.
Motionen skall vara inlämnad skriftligen eller via mail senast den 26 mars 2017.
För att motionen skall kunna behandlas måste den innehålla följande:

·    Beskrivning och förslag
En motion måste innehålla en beskrivning på vad som avses och ett direkt förslag till konkret lösning eller åtgärd
 
·    Namn, adress och datum
En motion lämnas skriftligen eller via mail till styrelsen. Motionen måste vara undertecknad med namn, adress och datum

Anonyma motioner behandlas ej
 
Motionen lämnas i föreningens postfack som ni hittar i Hanstavägen 90 trappuppgång eller maila din motion till info@brfodde.se

Läs hela inlägget »

Läs dokumentet nedan gällande portkod och tillgänglighetstider

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Odde

_________________________________________________________

Please read the below document regarding the accesscode and availability

Best regards,
The Board of the Condominium association Odde

Läs hela inlägget »

                                                                                                                               Arkiv