loading...

Aktuellt

Senaste nyheter

2016

Välkomna till tolfte numret av BRFOdde-Bladet

Läs hela inlägget »

Välkomna till elfte numret av BRFOdde-Bladet

Läs hela inlägget »

Styrelsen i Brf Odde har 2016-05-18 beslutat att förbjuda all form av kolgrillning i innergården och föreningens mark. Detta då kolgrillning är förbjudet idag på uteplatser och balkongerna, samt att folks hälsa påverkas av kolgrillningen.
 
Notera att El- och Gasolgrillning är tillåtet enligt trivselreglerna.
Det är viktigt att grillen aldrig lämnas obevakad på grund av brandrisken.
 
Om ni önskar grilla med kol rekommenderar vi att ni kollar Stockholms Stads hemsida för grillplatser. Se även Stockholms Brandförsvars hemsida för eventuella brandrisker.

Hälsningar,
Styrelsen vid bostadsrättsföreningen Odde

_________________________________________________________________________
 
On the 18th of May 2016 the board of Brf Odde has decided to ban all forms of charcoal grilling in the courtyard and the association's land. This is because charcoal grilling is already prohibited on patios and balconies, and people's health is affected by charcoal.
 
Please note that Electric and Gas grilling is permitted according to the associations rules.
 
It is important that the grill never be left unattended because of fire risk.
 
If you wish to grill with charcoal, we recommend that you check the City of Stockholm’s website for grilling areas. You can also check Stockholm's Fire brigade website for any fire hazards.
 
Sincerely,
the board of the condominium association Odde

Läs hela inlägget »

Då styrelsen fått en del frågor under året önskar vi uppdatera medlemmarna kring ansvar i föreningen.
Vi kommer inom en snar framtid dela ut nedan dokument till alla boendes b

Läs hela inlägget »

Brf Odde välkomnar dig till vårträffen Lördag 16:e April kl.11-14 på innergården, se PDF filen nedan

Brf Odde welcomes you to the spring event Saturday April 16th between 11-14 in the courtyard, please read the PDF below

Läs hela inlägget »

Hej alla medlemmar i BRF ODDE
Våren välkomnar oss med ljusare tider och då börjar det även bli dags att rusta upp inför sommaren.
Öppna filen nedan för datum och händelser under April månad.

Ni med garage och parkeringsplatser har aviserats tidigare i brevlådan.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Odde
 

Läs hela inlägget »

Under helgen har vattenläckage upptäckts vid trapphuset på Hanstavägen 90, 92 och 94. Läckage har även uptäckts inuti vissa lägenheter.

Om ni upptäcker ett vattenläckage i er lägenhet, och inte felanmält detta ännu, gör det omedelbart:
Skicka ett ärende till eftermarknad@ikano.se med följande uppgifter:
- adress
- lägenhetsnummer (står på er ytterdörr)
- namn
- telefonnr
- vilka rum/utrymmen som vattnet kommer ifrån.

Kontakta ditt försäkringsbolag så anmälan finns:
Anmäl till ditt försäkringsbolag att ett vattenläckage har upptäckts, meddela vad som skadats (förutom ytskiktet) och att ni har ett bostadsrättstillägg. Kontakta även Gjensidige (se rubriken Försäkring i länken) för att informera att läckage har upptäckts.
Notera att ni kan komplettera skadeanmälan när läckaget är åtgärdat.

Vattenläckaget i trapphuset behöver inte felanmälas då Ikano och CEMI och Ikano är medveten om felet.

_________________________________________________________________

A water leak has been discovered in the stairwell of Hanstavägen 90, 92 and 94.
Som apartments have experienced a leakage as well.

If you discovered a water leak in your apartment, and not sent a ticket to CEMI or Ikano yet, please do it immediately:
Send a ticket to eftermarknad@ikano.se with the following information:
- Address
- Apartment number (located on your front door)
- Name
- Phone number
- The rooms / areas where water is presented.

Contact your insurance company:
Report to your home insurance company that a water leak is detected, inform them of any damages (except for the surface layer, walls and ceiling) and that you have a "bostadsrättstillägg" through Gjensidige. Also contact Gjensidige and give them the insurance number 3276684 to inform that the leakage has been detected. Please note that you can complete the accident report when the leak is repaired.

Water leakage in the stairwell and common areas is already reported to Ikano and CEMI and Ikano will report to the board directly.

Läs hela inlägget »

                                                                                                                               Arkiv