loading...

Aktuellt

Senaste nyheter

2015 > 09

Under våren 2015 utfördes besiktningar av lägenheterna och allmänna utrymmen.
Under sommaren 2015 har besiktningspunkter till stor del åtgärdats.

Det finns en del punkter som kvarstår, och Ikano kommer åtgärda dessa punkter som finns i protokollet som E, U och U/E punkter.

Även efterbesiktning kommer göras, så fel som inte åtgärdats enligt gällande regler kommer noteras av besiktningsmannen.

Om ni har åtgärder som inte utförts, och inte informerat styrelsen innan, kan ni mejla info@brfodde.se med ert namn, telefonnr, lgh nr och nummer på besiktningspunkten enligt protokollet.

Notera att felanmälan inte bör göras på besiktningspunkterna (varken till styrelsen, CEMI eller Ikano) om det inte är en akut situation som vattenläckage.

Läs hela inlägget »

Kostnaden för den faktiska förbrukningen av värme och varmvatten aviseras idag med sex (6)
månaders fördröjning. Dvs den förbrukningskostnad som aviserades på juliavin i år är kostnaden för
den förbrukning man hade under januari månad i år.
Från och med oktober 2015 kommer vi att övergå till månadsvis avläsning.  Dvs på novemberavin
kommer kostnaden för september månads förbrukning att aviseras osv.

Observera! För att komma i fas med avläsningarna, så kommer kostanden för förbrukningen under
april till och med augusti månad att aviseras på oktoberavin.


E-faktura
I och med övergången till månadsvis avläsning av värme och varmvatten kommer summan på avierna
som skickas ut att vara mer skiftande.  De medlemmar som idag har autogiro kommer pga de
förändrade avläsningarna även att få hem pappersavier. För att minska risken för fel, så önskar
styrelsen och Frubo AB att så många medlemmar som möjligt ansluter sig till e-faktura.
Anslutningen till e-faktura gör man via den egna internetbanken. Observera att det kommer att se ut
som om att betalningen går till Frubo AB istället för till föreningens konto. Detta pga att Frubo AB
skrivit under avtalet om e-faktura med Bankgirocentralen.
Betalar man idag via autogiro, så upphör det automatiskt vid övergången till e-faktura.

Läs hela inlägget »

                                                                                                                               Arkiv